top of page
Omavoima
 

Omavoima on osa Setlementti Tampere ry:tä. Yhdistyksen perustehtävänä on edistää ja tukea ihmisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta yhteiskunnassa.

 

Omavoima toimii Tampereella Nalkalan setlementtitalossa, osoitteessa Nalkalankatu 12 G. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

 

Omavoima tarjoaa neuropsykiatrista osaamista ja matalan kynnyksen toimintaa sekä vertaistukea. Omavoiman toimialueena on Pirkanmaa, mutta toiminta keskittyy Tampereen alueelle.

 

Omavoiman tuki on tarkoitettu yli 18-vuotiaille neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaaville henkilöille. Yleisimpiä neuropsykiatrisia diagnooseja ovat Adhd, ja Autismikirjon häiriö.

 

Omavoimaan voi hakeutua ilman lähetettä ja ilman virallista diagnoosia. Toiminta on maksutonta.

Omavoimassa on tietoa, erityisosaamista sekä ymmärrystä neuropsykiatrisen kohderyhmän asioissa. Työn päämäärä on asiakkaiden osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen sekä kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Toiminnan tavoitteena on:

  • Neuropsykiatrisen tiedon lisääminen 

  • Toimintakyvyn edistäminen

  • Itsetunnon, itsearvostuksen ja identiteetin vahvistuminen

  • Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittyminen

  • Vahvuuksien ja arvojen tunnistaminen

Omavoima tarjoaa mahdollisuuden liittyä turvalliseen ja tasavertaiseen yhteisöön, jossa voi kokea tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Tavoitteena on ihmisen hyvä elämä neurokirjon piirteiden kanssa.

Asiakasohjauksia tehtäessä pyydämme huomioimaan, että Omavoima ei tuota lakisääteisiä julkisen sektorin palveluita (hoito, kuntoutus).

Omavoiman työ ei myöskään koskaan korvaa julkisia palveluita, joihin asiakas on oikeutettu.

bottom of page