top of page
Omavoima
 

Omavoima on osa Setlementti Tampere ry:tä. Yhdistyksen perustehtävänä on edistää ja tukea ihmisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta yhteiskunnassa.

 

Omavoima toimii Tampereella Nalkalan setlementtitalossa, osoitteessa Nalkalankatu 12 G. Toimintaa rahoittaa STEA.

 

Omavoimassa on tietoa, erityisosaamista sekä ymmärrystä neurokirjon aikuisten asioissa. Tarjoamme tietoa, tukea ja matalan kynnyksen toimintaa sekä vertaistukea. Omavoiman toimialueena on Pirkanmaa, mutta toiminta keskittyy Tampereen alueelle.

Omavoima tarjoaa:​​

Asiakasohjauksia tehtäessä pyydämme huomioimaan, että Omavoima ei tuota lakisääteisiä julkisen sektorin palveluita (hoito, kuntoutus).

Omavoiman työ ei myöskään koskaan korvaa julkisia palveluita, joihin asiakas on oikeutettu.

Omavoiman tuki on tarkoitettu yli 18-vuotiaille neurokirjon piirteitä omaaville henkilöille. Yleisimpiä neuropsykiatrisia diagnooseja ovat Adhd, Tourette ja Autismikirjo.

 

Omavoimaan voi hakeutua ilman lähetettä ja ilman virallista diagnoosia. Toiminta on maksutonta.

Työmme päämäärä on asiakkaidemme osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen sekä kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Toiminnan tavoitteena on:

  • Tiedon lisääminen neurokirjosta

  • Toimintakyvyn edistäminen

  • Itsetunnon, itsearvostuksen ja identiteetin vahvistuminen

  • Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen vahvistaminen

  • Vahvuuksien ja arvojen tunnistaminen

Omavoima tarjoaa mahdollisuuden liittyä turvalliseen ja tasavertaiseen yhteisöön, jossa voi kokea tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Tavoitteena on ihmisen hyvä elämä neurokirjon piirteiden kanssa.

bottom of page