Ryhmävalmennus

Mitä ryhmävalmennus tarkoittaa?

Omavoiman ryhmävalmennus on yli 18-vuotiaille tarkoitettua toimintaa, jota toteutetaan intensiiviryhminä. Ammatillisesti ohjatun ryhmävalmennuksen tavoitteena on sosiaalisten taitojen sekä itsetuntemuksen vahvistuminen keskustelun, toiminnan ja vertaistuen muodossa.

"Kerro se kuvin!" - verkkoryhmävalmennus
 
Kerro se kuvin! Kuvallisen työskentelyn
verkkoryhmä.
Näetkö oman erityisyytesi vahvuutena?
Miten maailma näkee sinut?
Miten kertoa maailmalle, että erilaisuus
on vahvuus!
Miten saada maailma ymmärtämään
neurokirjon ihmisä paremmin?
Aika: Maanantaisin 10.5. - 7.6. klo 16.30-18.30
Missä: Hill-alustalla verkossa
(ryhmään valituille lähetetään ohjeet ja linkki sähköpostitse)
Hakuaika: 5.5.2021 asti
Hakulomake: 
https://pokka.kukunori.fi/setlementtitampere/omavoimakerrosekuvin
Et tarvitse aiempaa kokemusta maalaamisesta tai piirtämisestä – oma kiinnostuskuvalliseen itsetutkiskeluunriittää.
Materiaalipaketin saat noutaa Omavoimasta ennenryhmän alkua.
Ryhmän ohjaa sosionomiopiskelija Sanna-Liisa.
Ryhmäkoko max. 6 hlöä.

Tiedustelut: 

Heidi Multanen, p.0405587598 heidi.multanen@setlementtitampere.fi

 

KERRO SE KUVIN!_Instagram_uusi pvm.jpg
Kuka on maskin takana- ryhmäjuliste.png
Kuka on maskin takana?- ryhmävalmennus
 
Joudutko helposti riitatilanteisiin? Kasvaako tunne liian isoksi?
Jätätkö asioita tekemättä tai sanomatta liian vahvan tunteen vuoksi?
Kuka on maskin takana?-ryhmässä
harjoitellaan haastavien tunteiden ilmaisemista
ja säätelyä sekä itsehillintää ja sosiaalisia kykyjä.
 
Ryhmä on 18-30-vuotiaille naisille, jotka
haluaisivat oppia toimimaan
vuorovaikutustilanteissa paremmin ja harjoitella
vuorovaikutus- ja tunnesäätelytaitoja ryhmässä.
Ryhmä on vahvasti toiminnallinen ja
vuorovaikutustaitoja mallinnetaan ja harjoitellaan
jokaisessa tapaamisessa.
 
Ryhmää ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa.
 
Ryhmä kokoontuu 10 kertaa ja siinä on tilaa
kahdeksalle nuorelle.
Ryhmä on maksuton.
 
Ryhmä kokoontuu maanantaisin 8.3.-17.5.2021, klo 17.00-18.30
Omavoiman tiloissa.
 
Täytä hakemus 21.2.2021 mennessä. 
Hakulomakelinkki:

https://forms.gle/cVFn2j6sJAjhA92i9

Tiedustelut: 

Heidi Multanen, p.0405587598 heidi.multanen@setlementtitampere.fi

 

Ryhmä perustuu AART- sosiaalisen kyvykkyyden harjoitusmenetelmään. Ryhmän toteuttaa yhteistyössä Omavoima, Kiusatut ja Tampereen Tyttöjen Talo         

Lataa esite: