Ehditkö vastata viiden minuutin kyselyyn?”Hei sinä kirjolla oleva! Ehditkö vastata viiden minuutin kyselyyn?


Kyselyn avulla kerätään tietoa autismikirjon aikuisten ajatuksista ja toiveista sosiaalihuollossa tehtävään palvelutarpeen arviointiin liittyen. Kysely on tarkoitettu aikuisille, jotka ovat tai kokevat olevansa autismikirjolla.


Vastaaminen ei edellytä omakohtaista kokemusta sosiaalihuollon asiakkuudesta. https://link.webropolsurveys.com/S/74A74E56C947E615


Kysely on osa Autismiliiton tilaamaa opinnäytetyötä, jonka yhteydessä kehitetään uusi opas autismikirjolla olevien henkilöiden palvelutarpeen tunnistamiseen sosiaalihuollossa.”

Viimeisimmät